EMMA SPECIAL penový matrac

Záruka 5 rokov
€475,83 €505 €505 €588,33 €617,50 €617,50 €523,42 €552,58 €552,58 €647,17 €676,33 €676,33 €547,21 €576,38 €576,38 €676,58 €705,75 €705,75 €475,83 €505 €505 €588,33 €617,50 €617,50 €523,42 €552,58 €552,58 €647,17 €676,33 €676,33 €547,21 €576,38 €576,38 €676,58 €705,75 €705,75 €520 €549,17 €549,17 €644,58 €673,75 €673,75 €572 €601,17 €601,17 €709,04 €738,21 €738,21 €598 €627,17 €627,17 €741,27 €770,44 €770,44 €687,50 €737,50 €737,50 €848,75 €898,75 €898,75 €756,25 €806,25 €806,25 €933,63 €983,63 €983,63 €790,63 €840,63 €840,63 €976,06 €1 026,06 €1 026,06 €765 €815 €815 €947,50 €997,50 €997,50 €841,50 €891,50 €891,50 €1 042,25 €1 092,25 €1 092,25 €879,75 €929,75 €929,75 €1 089,63 €1 139,63 €1 139,63 €999,25 €1 057,58 €1 057,58 €1 235,50 €1 293,83 €1 293,83 €1 099,18 €1 157,51 €1 157,51 €1 359,05 €1 417,38 €1 417,38 €1 149,14 €1 207,47 €1 207,47 €1 420,83 €1 479,16 €1 479,16 €999,25 €1 057,58 €1 057,58 €1 235,50 €1 293,83 €1 293,83 €1 099,18 €1 157,51 €1 157,51 €1 359,05 €1 417,38 €1 417,38 €1 149,14 €1 207,47 €1 207,47 €1 420,83 €1 479,16 €1 479,16 €1 092 €1 150,33 €1 150,33 €1 353,63 €1 411,96 €1 411,96 €1 201,20 €1 259,53 €1 259,53 €1 488,99 €1 547,32 €1 547,32 €1 255,80 €1 314,13 €1 314,13 €1 556,67 €1 615 €1 615 od €475,83 –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % až –30 %
emma special penova matrace 01
€475,83 €505 €505 €588,33 €617,50 €617,50 €523,42 €552,58 €552,58 €647,17 €676,33 €676,33 €547,21 €576,38 €576,38 €676,58 €705,75 €705,75 €475,83 €505 €505 €588,33 €617,50 €617,50 €523,42 €552,58 €552,58 €647,17 €676,33 €676,33 €547,21 €576,38 €576,38 €676,58 €705,75 €705,75 €520 €549,17 €549,17 €644,58 €673,75 €673,75 €572 €601,17 €601,17 €709,04 €738,21 €738,21 €598 €627,17 €627,17 €741,27 €770,44 €770,44 €687,50 €737,50 €737,50 €848,75 €898,75 €898,75 €756,25 €806,25 €806,25 €933,63 €983,63 €983,63 €790,63 €840,63 €840,63 €976,06 €1 026,06 €1 026,06 €765 €815 €815 €947,50 €997,50 €997,50 €841,50 €891,50 €891,50 €1 042,25 €1 092,25 €1 092,25 €879,75 €929,75 €929,75 €1 089,63 €1 139,63 €1 139,63 €999,25 €1 057,58 €1 057,58 €1 235,50 €1 293,83 €1 293,83 €1 099,18 €1 157,51 €1 157,51 €1 359,05 €1 417,38 €1 417,38 €1 149,14 €1 207,47 €1 207,47 €1 420,83 €1 479,16 €1 479,16 €999,25 €1 057,58 €1 057,58 €1 235,50 €1 293,83 €1 293,83 €1 099,18 €1 157,51 €1 157,51 €1 359,05 €1 417,38 €1 417,38 €1 149,14 €1 207,47 €1 207,47 €1 420,83 €1 479,16 €1 479,16 €1 092 €1 150,33 €1 150,33 €1 353,63 €1 411,96 €1 411,96 €1 201,20 €1 259,53 €1 259,53 €1 488,99 €1 547,32 €1 547,32 €1 255,80 €1 314,13 €1 314,13 €1 556,67 €1 615 €1 615 od €475,83 –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –28 % –28 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % –30 % –29 % –29 % až –30 % €333,08 €362,25 €362,25 €411,83 €441 €441 €366,39 €395,56 €395,56 €453,02 €482,18 €482,18 €383,05 €412,21 €412,21 €473,61 €502,78 €502,78 €333,08 €362,25 €362,25 €411,83 €441 €441 €366,39 €395,56 €395,56 €453,02 €482,18 €482,18 €383,05 €412,21 €412,21 €473,61 €502,78 €502,78 €364 €393,17 €393,17 €451,21 €480,38 €480,38 €400,40 €429,57 €429,57 €496,33 €525,50 €525,50 €418,60 €447,77 €447,77 €518,89 €548,06 €548,06 €481,25 €531,25 €531,25 €594,13 €644,13 €644,13 €529,38 €579,38 €579,38 €653,54 €703,54 €703,54 €553,44 €603,44 €603,44 €683,24 €733,24 €733,24 €535,50 €585,50 €585,50 €663,25 €713,25 €713,25 €589,05 €639,05 €639,05 €729,58 €779,58 €779,58 €615,83 €665,83 €665,83 €762,74 €812,74 €812,74 €699,48 €757,81 €757,81 €864,85 €923,18 €923,18 €769,42 €827,76 €827,76 €951,34 €1 009,67 €1 009,67 €804,40 €862,73 €862,73 €994,58 €1 052,91 €1 052,91 €699,48 €757,81 €757,81 €864,85 €923,18 €923,18 €769,42 €827,76 €827,76 €951,34 €1 009,67 €1 009,67 €804,40 €862,73 €862,73 €994,58 €1 052,91 €1 052,91 €764,40 €822,73 €822,73 €947,54 €1 005,87 €1 005,87 €840,84 €899,17 €899,17 €1 042,29 €1 100,62 €1 100,62 €879,06 €937,39 €937,39 €1 089,67 €1 148 €1 148 od €333,08
2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne 2 - 3 týždne Zvoľte variant
Poťah matraca
Výška matraca
Rozmer matraca (šírka x dĺžka)
Zvolený variant nie je k dispozícii. Reset vybraných parametrov.

Partnerský univerzálny penový matrac ponúka tvrdšiu a mäkšiu stranu matraca pre možný výber vhodnej tuhosti pre mužov aj ženy. Špeciálna konštrukcia matraca zaistí správnu podperu tela o výborný odvod potu.

Detailné informácie

Podrobný popis

Matrac EMMA SPECIAL ponúka 2 tvrdostné prevedenie, špeciálnu nelepnú konštrukciu a použitie kvalitných materiálov. Jedna strana matraca poskytuje tvrdšiu a druhá strana stredne tvrdú tuhosť. V priebehu užívania je tak možné voliť medzi dvoma variantmi tuhosti. Matrac sa vyrába zo značkových pien PremioPUR® 35 kg/m³, ktoré zaisťujú dlhú životnosť matraca. Dôležitou súčasťou správnej podpery tela je profilácia matraca do 7 anatomických zón. Nelepené prevedenie matraca umožní jeho rozloženie na odvetranie potu a údržbu. Matrac je vhodný aj pre deti.

2021_Benefity matraci_5_SK_1

Provedení matrace:

 • ATYPICKÉ ROZMĚRY+ 5% k ceně za standardní nejbližší větší rozměr (atyp rozměr nutno vepsat při objednávce do poznámky v kroku 2)
 • NASTAVENÍ TVRDOSTI MATRACE PODLE VÁHY UŽIVATELE:
  Vhodné pro uživatele 0 - 130 kg
 • DVOUTVRDOSTNÍ PROVEDENÍ MATRACE (MĚKČÍ A TVRDŠÍ STRANA) 
 • NELEPENÉ PROVEDENÍ JÁDRA: možnost údržby a odvětrání potu z matrace při jejím rozložení 
 • VÝŠKA MATRACE (VČ. POTAHU): cca 18 cm (v. jádra 16 cm) nebo 22 cm (v. jádra 20 cm)
 • 7 ANATOMICKÝCH ZÓN PRO OPTIMÁLNÍ PŘIZPŮSOBENÍ MATRACE POSTAVĚ UŽIVATELE
 • KVALITNÍ: POTAH BAMBOO dělitelný na 2 poloviny, praní na 60°C, obsah přírodních vláken Bambus 40%, antialergické provedení, výborný odvod vlhkosti, zvýšená odolnost proti oděru nebo za příplatek POTAH SILVER STYLE nebo POTAH NORD II. v antibakteriálním provedení
 • VHODNÝ PODKLAD: DŘEVĚNÝ NEBO LAMELOVÝ ROŠT VČ. POLOHOVÁNÍ

Standardní provedení:

 • rozměr 90x200x22, potah Bamboo
 • další (jiné) rozměry a varianty potahů lze zhotovit na přání zákazníka
 • barvy pěn použitých na výrobu matrace se mohou oproti vyobrazenému provedení matrace na úvodním obrázku lišit 
 

Dodatočné parametre

Kategória: Matrace
Záruka: 5 rokov
Tvrdosť matraca: stredne tvrdá
Materiál jadra matraca: pena
Povrchová tvrdosť matraca: stredne tvrdá
Rad matracov USNU: zlatá stredná cesta
Uloženie matraca: na lamelový rošt, na pevný drevený rošt, na polohovací lamelový rošt, na polohovací drevený rošt
Určenie matraca: pre deti, pre dospelých, pre seniorov
Váhové odporúčanie: do 130 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: